Taksojuhtide ametikoolitus

Pealeht
Koolitus
Lektorid
Kontakt

Taksojuhi ametikoolituse nõue tuleneb Eesti Vabariigi poolt 07.juunil 2000.a. kehtestatud "Autoveoseadusega". Ametikoolitus on mõeldud isikutele, kes omavad B-kategooria mootorsõiduki juhiluba ja soovivad töötada taksojuhina. Ametikoolituse õppekava on kehtestatud Teede- ja sideministri 6.novembri 2000.a määrusega nr. 87 "Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine".

Taksojuhi ametikoolituse variante on kaks:
• Taksojuhi ametikoolitus, kestvusega 33 tundi (5 päeva). See ametikoolitus on kohustuslik kõikidele alustavatele taksojuhtidele kes omavad B-kategooria juhtimisõigust. Nõutav juhistaaž vähemalt 2-aastat ja põhi juhiloa olemasolu.
• Taksojuhi täiendkoolitus, kestvusega 7 tundi. See ametikoolitus tuleb läbida taksojuhtidel ennem Maanteeameti liiklusregistri poolt väljastatud kutsetunnistuse kehtivusaja lõppu.

Taksokeskus korraldab alates 2005 aastast vähemalt korra kuus "Taksojuhi ametikoolitus kursusi"

Koolituse programm hõlmab järgnevaid teemasid:
1. Tööõiguse alused - lektoriks A.Rebane
2. Liiklus-, suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia - lektoriks M.Nõlvak
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine - lektoriks T.Lessel
4. Majandustegevuse alused - lektoriks F.Undusk
5. Taksovedude korraldus, seadusandluse muudatused - lektoriks F.Undusk
6. Kindlustused - lektoriks M.Aare
7. Taksojuhi vastutus - lektoriks R.Pärn
8. Töökeskkond ja liiklusohutus - lektoriks T.Lessel

Hind: 120.- eurot, sisaldab 20% km.

*Taksojuhi täiendkoolitus kestab 1 päev ja käsitleb taksojuhi ametikoolituse õppekava teemasid.
Täiendkoolituse hind: 60.- eurot, sisaldab 20% km.

Koolitused lõppevad eksamiga koolitaja juures. Peale edukat eksami sooritamist väljastab Maanteeameti liiklusregister taksojuhi kutsetunnistuse kehtivusega 5 aastat.

Järgmine taksojuhi ametikoolitus algab aadressil Tihase 34, Tallinn:

  • 04.detsembril 2017.a., algusega kell 10.00

Info ja registreerimine tööpäeviti 09.00 - 17.00 telefonil 6 120 032